MSZE  ŚWIĘTE  w  TYGODNIU

DĄBROWICA

Wtorek       g. 8.3o + Halina Wilczak of. koleżanki siostry Krystyny

Czwartek    g. 8.3o w intencji Parafian

Piątek         g. 8.3o + Zbigniew Felberg of. córka Joanna

Sobota        g. 9.oo Różaniec w intencji chorych i spowiedź

                  g. 9.3o wolna intencja

 

WOJANÓW

Poniedziałek   g. 16.oo w intencji rodziny z prośbą o Boże  błogosławieństwo i opiekę                                    Matki Bożej

Piątek            g. 16.oo Różaniec w intencji chorych i spowiedź

                     g. 16.3o o łaskę zdrowia dla pewnej osoby za przyczyną

                                  Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

NIEDZIELA   12. 02. 2023

Dąbrowica   g.   8.oo ++ z rodziny Drobnych Zofia, Kazimierz, Krzysztof, Wiesław

Wojanów     g.   9.3o 14 rocz. śm. Jadwigi ++ Franciszek, Roman

Dąbrowica   g. 11.oo + Halina Wilczak of. Danuta i Grzegorz Górka

                  g. 12.oo w intencji Zuzanny w 18 rocz. urodzin  dziękczynno błagalna

                  g. 16.oo + Sylwester + Paweł Nowiccy

5 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         5.02.2023

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca zmiana Tajemnic Różańcowych i adoracja Najświętszego Sakramentu.

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. To szczególną okazja do pogłębienia postawy wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych.

Msze Święte z racji Dnia Chorego z udzieleniem Sakramentu Chorych i nabożeństwem eucharystycznym na zakończenie będą sprawowane:

Piątek Wojanów      g. 16.oo modlitwa różańcowa i Msza św.

Sobota Dąbrowica    g.  9.oo modlitwa różańcowa i Msza św.

Modlitwa różańcowa w intencji chorych zwłaszcza z naszych rodzin i parafialnej wspólnoty / okazja do spowiedzi świętej /

Chorych z posługą sakramentalną z Osiedla i Dąbrowicy odwiedzę jutro w poniedziałek od g. 8.oo, a chorych z Wojanowa też jutro po południu po Mszy Św. o godz.16.oo. Chorym udzielę Sakramentu Chorych z racji zbliżającego się dnia chorego i święta Matki Bożej z Lourdes.

Dziękuje za posprzątanie świątyni Paniom: Żuławskiej Elżbiecie, i Edycie, Małgorzacie Dawidowicz, Rozalii Piekarskiej, Justynie Dziadowicz. Za tydzień zapraszam rodziny mieszkające w Dąbrowicy nr. 18,21,31 46 na godz. 12.oo

Przykładowy wpis

Nagłówek 3

Nagłówek 4

Tekst zwykły, wytłuszczony, pochyły
Czerwony
Zielony

Wycentrowany na środku

Wstawiony obrazek:

Wypunktowanie:

  • opcja 1
  • opcja 2
  • opcja 3