Przygotowanie w Parafii do Sakramentów św.
Sakr. I Komunii świętej i Sakr. Bierzmowania

Przygotowanie w Parafii do Sakramentów św.
Sakr. I Komunii świętej i Sakr. Bierzmowania

 

 

I Komunia Święta

Przygotowanie

Spotkanie dzieci w ramach przygotowania do I Komunii świętej: 

Przypominam zakres wiadomości  dotyczących  małego katechizmu  w ramach przygotowania do Pierwszej Komunii świętej:

Znak krzyża świętego,  Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Aniele Boży,  Chwała Ojcu,  Akt wiary, nadziei, miłości i żalu,  Przykazanie miłości,  5 warunków dobrej spowiedzi, 7 grzechów głównych,  7 sakramentów świętych,  Uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy,  10 Przykazań Bożych,  5 przykazań kościelnych,  Wierzę w jednego Boga  / krótsze/,  Pod Twoją obronę,  3 cnoty Boskie,  Rzeczy ostateczne człowieka,  Główne prawdy wiary. Modlitwa przed posiłkiem i po posiłku.  

Formuła spowiedzi świętej 

Msza święta :

Spowiedź powszechna – spowiadam się Bogu..,  Hymn – Chwała na wysokości Bogu,  Oto wielka tajemnica wiary / odpowiedź/ ,  Święty, Święty, Święty,  Panie, nie jestem godzien. 

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii tak dzieci jak i rodziców.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.oo w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

 

Sakrament Bierzmowania

 

 
Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata. Kandydaci w ramach przygotowania  uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach w ciągu roku, przystępują  co miesiąc do spowiedzi świętej i uczestniczą w przygotowaniach  / katechezach / w ciągu roku organizowanych w Parafii zamieszkania dla nich i ich rodziców.