Dąbrowica

Dąbrowica

Historia Dąbrowicy

 

Usytuowanie wsi u podnóża koziniec nasuwa przypuszczenie, iż założenie tej miejscowości należy łączyć z istnieniem na tym skalistym szczycie w średniowieczu zamku myśliwskiego. Zbudowany on został, jak podają przekazy źródłowe, przez księcia piastowskiego Bolesława Wysokiego w 1189 roku. Zamek uległ zniszczeniu w 1428 roku w okresie wojen husyckich i od tego czasu pozostał w ruinie. Jeszcze na początku XIX wieku zachowana była wieża i dwie bramy.

Nie znana jest data lokalizacji wsi. Pierwsze źródłowe potwierdzone informacje świadczące o istnieniu tej miejscowości pochodza z 1680 roku. Właścicielem jej był Gottfried von Tielsch. W latach 1699-1702 jako dziedzic Dąbrowicy wymieniony jest Johann Georg von Seydlitz, zaś w latach 1710-1726 jako posiadacz tej wsi figuruje Georg Mentzel von Pohl. W 1730 roku archiwalia wymieniają już jako właściciela hrabiego Johanna Frantza von Kartwath. W tym samym roku wieś stała się własnością Franza Maximiliana von Karwath, który był jednocześnie właścicielem Maciejowej i Wojanowa. W latach 1749-1750 Dąbrowica i Wojanów figuruje jako własność hrabiny Klary von Frankenberg. W 1750 roku obie te miejscowości przeszły w posiadanie Daniela von Buchs. Oprócz folwarku szlacheckiego funkcjonowała szkoła oraz młyn wodny i tartak. W 1837 roku w Dąbrowicy uruchomiono pierwszą w kotlinie jeleniogórskiej (drugą na Dolnym Śląsku) maszynę papierniczą. W 1859 roku majątek w Dąbrowicy przeszedł w posiadanie rudolfa Ludwiga von Decker – berlińskiego, nadwornego drukarza. Posiadłość szlachecka była własnością linii męskiej rodziny Decker do 1926 roku, a następnie przeszła w posiadanie Elizy Mischer z domu Decker.

16. 09.1900 Poświęcony został w Dąbrowicy nowy kościół.
1922 Na wieży zawieszono dwa dzwony jako wotum na zakończenie i wojny.
1318 Odnotowano pośrednio istnienie kościoła parafialnego we wsi.
1945 Przybywają pierwsi Polacy, a niektórzy, którzy podjęli pracę pozostali.
1946 Katolicy stawiają nad stawem w papierni kaplicę MB Ostrobramskiej.
1947 Na Wielkanoc ks. Tadeusz Kubik z zakonu oo. Pijarów poświęca kościół dla kultu katolickiego.
1962 W czasie wizytacji parafii przez biskupa Pawła Latuska wierni proszą o stałego kapłana. Biskup zleca katechizację wikaremu z parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze, ks. Stanisławowi Pagiele, który będzie kierował parafią przez ponad 45 lat.
1963 Przyjęcie cudownego obrazu 23.VI.1963. Rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu prowadzą ojcowie Redemptoryści.
8. 12.1963 Biskup Paweł Latusek poświęca figurę Matki Bożej Królowej znajdującej się dziś na frontonie kościoła.
23.03.1966 Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes dokonuje biskup Bolesław Kominek.
21.05.1970 Sanktuarium wizytuje kanonicznie biskup Wincenty Urban.
26.05.1974 Uroczyste prymicje tutejszego parafianina ks. Ryszarda Szkoły.
27.09.1976 Wizytacja kanoniczna biskupa Józefa Marka.
23.06.1978 Misje parafialne z racji 15- lecia przybycia jasnogórskiego obrazu prowadzą ojcowie Sercanie.
6.05.1981 Wizytacja kanoniczna biskupa Adama Dyczkowskiego.
28.08.1983 Biskup Wincenty Urban poświęca Kaplicę Fatimską.
1.06.1986
Prymicje tutejszego parafianina ojca Marka Szymuli- Sercanina.
30.08.1987
Biskup Józef Pazdur poświęca Kaplicę Zwiastowania.
28.08.1988
Uroczystościom odpustowym przewodniczy jego eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz.
24.06.1995 Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza Tadeusza Rybaka.
26.08.1998
Nałożenie srebrnej sukienki na obraz Matki Boskiej.
27.08.2000 Uroczystościom odpustowym przewodniczy Jego Eminencja ksiądz biskup Stefan Regmunt.
26.05.2002
Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza Tadeusza Rybaka.
2.06.2007 
Ksiądz biskup Stefan Cichy ordynariusz Diecezji Legnickiej mianuje księdza Stanisława Pagiełę, pierwszego proboszcza Parafii Kanonikiem Honorowym Legnickiej Kapituły Katedralnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
26.08.2007
W uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ksiądz biskup ordynariusz Stefan Cichy ustanawia kościół p.w. MB Jasnogórskiej Uzrowienia Chorych w Dąbrowicy lokalnym Sanktuarium Maryjnym w Diecezji Legnickiej.

 

16. 09.1900 Poświęcony został w Dąbrowicy nowy kościół.
1922 Na wieży zawieszono dwa dzwony jako wotum na zakończenie i wojny.
1318 Odnotowano pośrednio istnienie kościoła parafialnego we wsi.
1945 Przybywają pierwsi Polacy, a niektórzy, którzy podjęli pracę pozostali.
1946 Katolicy stawiają nad stawem w papierni kaplicę MB Ostrobramskiej.
1947 Na Wielkanoc ks. Tadeusz Kubik z zakonu oo. Pijarów poświęca kościół dla kultu katolickiego.
1962 W czasie wizytacji parafii przez biskupa Pawła Latuska wierni proszą o stałego kapłana. Biskup zleca katechizację wikaremu z parafii św. Krzyża w Jeleniej Górze, ks. Stanisławowi Pagiele, który będzie kierował parafią przez ponad 45 lat.
1963 Przyjęcie cudownego obrazu 23.VI.1963. Rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu prowadzą ojcowie Redemptoryści.
8. 12.1963 Biskup Paweł Latusek poświęca figurę Matki Bożej Królowej znajdującej się dziś na frontonie kościoła.
23.03.1966 Poświęcenie groty Matki Bożej z Lourdes dokonuje biskup Bolesław Kominek.
21.05.1970 Sanktuarium wizytuje kanonicznie biskup Wincenty Urban.
26.05.1974 Uroczyste prymicje tutejszego parafianina ks. Ryszarda Szkoły.
27.09.1976 Wizytacja kanoniczna biskupa Józefa Marka.
23.06.1978 Misje parafialne z racji 15- lecia przybycia jasnogórskiego obrazu prowadzą ojcowie Sercanie.
6.05.1981 Wizytacja kanoniczna biskupa Adama Dyczkowskiego.
28.08.1983 Biskup Wincenty Urban poświęca Kaplicę Fatimską.
1.06.1986
Prymicje tutejszego parafianina ojca Marka Szymuli- Sercanina.
30.08.1987
Biskup Józef Pazdur poświęca Kaplicę Zwiastowania.
28.08.1988
Uroczystościom odpustowym przewodniczy jego eminencja kardynał Henryk Gulbinowicz.
24.06.1995 Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza Tadeusza Rybaka.
26.08.1998
Nałożenie srebrnej sukienki na obraz Matki Boskiej.
27.08.2000 Uroczystościom odpustowym przewodniczy Jego Eminencja ksiądz biskup Stefan Regmunt.
26.05.2002
Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza Tadeusza Rybaka.
2.06.2007 
Ksiądz biskup Stefan Cichy ordynariusz Diecezji Legnickiej mianuje księdza Stanisława Pagiełę, pierwszego proboszcza Parafii Kanonikiem Honorowym Legnickiej Kapituły Katedralnej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
26.08.2007
W uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej ksiądz biskup ordynariusz Stefan Cichy ustanawia kościół p.w. MB Jasnogórskiej Uzrowienia Chorych w Dąbrowicy lokalnym Sanktuarium Maryjnym w Diecezji Legnickiej.