Dąbrowica

Usytuowanie wsi u podnóża koziniec nasuwa przypuszczenie, iż założenie tej miejscowości należy łączyć z istnieniem na tym skalistym szczycie w średniowieczu zamku myśliwskiego. Zbudowany on został, jak podają przekazy źródłowe, przez księcia piastowskiego bolesława wysokiego w 1189 roku. Zamek uległ zniszczeniu w 1428 roku w okresie wojen husyckich i od tego czasu pozostał w ruinie. Jeszcze na początku xix wieku zachowana była wieża i dwie bramy.

Nie znana jest data lokalizacji wsi. Pierwsze źródłowe potwierdzone informacje świadczące o istnieniu tej miejscowości pochodza z 1680 roku. Właścicielem jej był gottfried von tielsch. W latach 1699-1702 jako dziedzic dąbrowicy wymieniony jest johann georg von seydlitz, zaś w latach 1710-1726 jako posiadacz tej wsi figuruje georg mentzel von pohl. W 1730 roku archiwalia wymieniają już jako właściciela hrabiego johanna frantza von kartwath. W tym samym roku wieś stała się własnością franza maximiliana von karwath, który był jednocześnie właścicielem maciejowej i wojanowa. W latach 1749-1750 dąbrowica i wojanów figuruje jako własność hrabiny klary von frankenberg. W 1750 roku obie te mijscowości przeszły w posiadanie daniela von buchs. Oprócz folwarku szlacheckiego funkcjonowała szkoła oraz młyn wodny i tartak. W 1837 roku w dąbrowicy uruchomiono pierwszą w kotlinie jeleniogórskiej (drugą na dolnym śląsku) maszynę papierniczą. W 1859 roku majątek w dąbrowicy przeszedł w posiadanie rudolfa ludwiga von decker- berlińskiego, nadwornego drukarza. Posiadłość szlachecka była własnością lini męskiej rodziny decker do 1926 roku, a następnie przeszła w posiadanie elizy mischer z domu decker.

16. 09.1900

– Poświęcony został w dąbrowicy nowy kościół.

1922
– Na wieży zawieszono dwa dzwony jako wotum na zakończenie i wojny.

1945
– Przybywają pierwsi polacy, a niektórzy co podjeli pracę pozostali.

1946
– Katolicy stawiają nad stawem w papierni kaplicę mb ostrobramskiej.

1947
– Na wielkanoc ks. Tadeusz kubik z zakonu oo. Pijarów poświęca kościół dla kultu katolickiego

1962
– W czasie wizytacji parafii przez biskupa pawła latuska wierni proszą o stałego kapłana. Biskup zleca katechizację wikaremu z parafii św. Krzyża w jeleniej górze, ks. Stanisławowi pagiele, który będzie kierował parafią przez ponad 45 lat.

1963
– Przyjęcie cudownego obrazu 23.Vi 1963. Rekolekcje przed nawiedzeniem obrazu prowadzą ojcowie redemptoryści.

8. 12.1963 – Biskup paweł latusek poświęca figurę matki bożej królowej znajdującej się dziś na frontonie kościoła.
23.03.1966 – Poświęcenie groty matki bożej z z lourdes dokonuje biskup bolesław kominek.
21.05.1970 – Sanktuarium wizytuje kanonicznie biskup wincenty urban.
26.05.1974 – Uroczyste prymicje tutejszego parafianina ks. Ryszarda szkoły.
27.09.1976 – Wizytacja kanoniczna biskupa józefa marka.
23.06.1978 – Misje parafialne z racji 15- lecia przybycia jasnogórskiego obrazu prowadzą ojcowie sercanie.
6.05.1981 – Wizytacja kanoniczna biskupa adama dyczkowskiego.
28.08.1983 – Biskup wincenty urban poświęca kaplicę fatimską.
1.06.1986 – Prymicje tutejszego parafianina ojca marka szymuli- sercanina.
30.08.1987 – Biskup józef pazdur poświęca kaplicę zwiastowania.
28.08.1988 – Uroczystościom odpustowym przewodniczy jego eminencja kardynał henryk gulbinowicz.
24.06.1995 – Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza tadeusza rybaka.
26.08.1998 – Nałożenie srebrnej sukienki na obraz matki boskiej.
27.08.2000 – Uroczystościom odpustowym przewodniczy jego eminencja ksiądz biskup stefan regmunt.
26.05.2002 – Wizytacja kanoniczna księdza biskupa ordynariusza tadeusza rybaka.
2.06.2007 – Ksiądz biskup stefan cichy ordynariusz djecezji legnickiej mianuje księdza stanisława pagiełę, pierwszego proboszcza parafii kanonikiem honorowym legnickiej kapituły katedralnej p.W. Świętych apostołów piotra i pawła.
26.08.2007 – W uroczystość najświętszej marii panny częstochowskiej ksiądz biskup ordynariusz stefan cichy ustanawia kościół p.W. Mb jasnogórskiej uzrowienia chorych w dąbrowicy lokalnym sanktuarium maryjnym w diecezji legnickiej.