NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA     7. 04. 2024

Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699). Dzisiaj też rozpoczynamy 76 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Miłosierdziem budujemy Kościół Boży. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych bliźnich.

Dziś zmiana Tajemnic Różańcowych z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Także Dziś o godz. 14.3o modlitwy przy kaplicy Bożego Miłosierdzia a o godz. 15.oo Nabożeństwo Godzina Miłosierdzia.

Z racji przeżywanych w ostatnim czasie wielkich dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można zaangażować się w Dzieło Adopcji przez zobowiązanie, że podejmie się modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. 

Zapraszam na pielgrzymkę  do  Sanktuarium  Krzyża  Świętego w Górach Świętokrzyskich  w dniach
10 -11. V. 2024.  / bliższe informacje przy zapisie /.

W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy Tydzień Biblijny. W tym szczególnym Tygodniu, ale nie tylko, zachęcamy wszystkich Parafian do wzięcia Pisma Świętego, jego czytania i medytowania.

Spotkanie dzieci komunijnych w Piątek po Mszy św. w Wojanowie i w sobotę o godz. 9.3o w Dąbrowicy.

Dziękuje za posprzątanie kościoła rodzinom: Za tydzień w sobotę zapraszam rodziny z ul. Konwaliowej 1 – 13