5 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         5.02.2023

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca zmiana Tajemnic Różańcowych i adoracja Najświętszego Sakramentu.

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. To szczególną okazja do pogłębienia postawy wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych.

Msze Święte z racji Dnia Chorego z udzieleniem Sakramentu Chorych i nabożeństwem eucharystycznym na zakończenie będą sprawowane:

Piątek Wojanów      g. 16.oo modlitwa różańcowa i Msza św.

Sobota Dąbrowica    g.  9.oo modlitwa różańcowa i Msza św.

Modlitwa różańcowa w intencji chorych zwłaszcza z naszych rodzin i parafialnej wspólnoty / okazja do spowiedzi świętej /

Chorych z posługą sakramentalną z Osiedla i Dąbrowicy odwiedzę jutro w poniedziałek od g. 8.oo, a chorych z Wojanowa też jutro po południu po Mszy Św. o godz.16.oo. Chorym udzielę Sakramentu Chorych z racji zbliżającego się dnia chorego i święta Matki Bożej z Lourdes.

Dziękuje za posprzątanie świątyni Paniom: Żuławskiej Elżbiecie, i Edycie, Małgorzacie Dawidowicz, Rozalii Piekarskiej, Justynie Dziadowicz. Za tydzień zapraszam rodziny mieszkające w Dąbrowicy nr. 18,21,31 46 na godz. 12.oo