16 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   21.07. 2024

Bóg jest Dobrym Pasterzem, który lituje się nad swoim ludem i obdarza go wieloma dobrodziejstwami. Bądźmy wdzięczni za otrzymywane dary i starajmy się do Niego zbliżać i z Nim jednoczyć. Może warto w ten sposób wykorzystać trwający okres wakacji.

Za tydzień będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Mszy Świętej Błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Zachęcam do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. Z racji poświęcenia pojazdów zbierana będzie jak co roku do puszki ofiara. Akcję przeprowadza MIVA – Polska, „ 1 grosz za 1 kilometr ” Organizacja działająca przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji jej celem jest pomoc polskim misjonarzom w zakupie środków transportu.

Kiedy w czasie wędrówek będziemy nawiedzali świątynie, sanktuaria, klasztory, pamiętajmy o godnym stroju, by w ten sposób dać świadectwo szacunku dla miejsc świętych. W języku biznesowym używa się określenia dress code dla nazwania pewnego kanonu stroju i wyglądu. Warto pomyśleć, że taki dress code obowiązuje także w kościele, a jego podstawą jest godność miejsca, do którego wchodzimy.

Za tydzień w niedziele po Mszach świętych poświęcenie pojazdów i zbiórka do Puszki na zakup środków transportu dla misjonarzy. Akcje co roku przeprowadza MIVA Polska .

Dziękuje za posprzątanie świątyni Paniom: Agacie Wilczak, Kowalczyk, Marii Wilczak, Marioli Koniarek, Ewie Mularczyk, Mai Sucheckiej, Klaudii Dawidowicz.

W lipcu i sierpniu nie będzie Mszy Świętej w kościele w Dąbrowicy o godz. 16.oo