Kancelaria w tygodniu czynna
Poniedziałek  godz. 9.oo – 10.oo