Ogłoszenia Parafialne

20 Niedziela zwykła      19. 08.2018

 

Pan Jezus poucza dzisiaj swoich słuchaczy, że On jest z nami i pozostanie obecny i żywy pod postacią chleba i wina. Karmienie się Jego Ciałem i Krwią jest warunkiem koniecznym, aby osiągnąć życie wieczne. Godne i częste przyjmowanie Komunii Świętej domaga się od nas czynnej miłości bliźniego. Jednym z przejawów tej miłości jest zobowiązanie się do abstynencji od alkoholu w celu ratowania ludzi od niego uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez nich decyzji o leczeniu odwykowym.

W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych systemów politycznych XX wieku.

 

Triduum przed uroczystością odpustową rozpocznie się w czwartek Mszą świętą o godz.16.oo Pól godziny przed Mszą świętą w ciągu tygodnia okazja do spowiedzi świętej. Zapraszam wszystkich zwłaszcza Panie z Róż Różańcowych.

 

W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską.

Okazja do spowiedzi przed Mszą świętą w Czwartek i Piątek przed Mszą świętą. A dniu odpustu od g.12.3o. Proszę o skorzystanie z sakramentu pokuty, aby w dniu Odpustowej sumy przyjąć komunię świętą i uzyskać odpust zupełny.

Suma Odpustowa w Dąbrowicy rozpocznie się o godz. 12.oo procesją z Najświętszym Sakramentem i Modlitwą Różańcową po kaplicach a Msza święta odpustowa rozpocznie się o g.13.oo.

 

Za tydzień w niedziele  26.08. 2018  nie będzie Mszy świętej o godz. 16.oo

 

Chorych z Dąbrowicy i z Osiedla odwiedzę w środę po Mszy św.  od g. 8.3o.

 

Dziękuje Paniom za posprzątanie świątyni i za złożoną ofiarę na kwiaty Białożył, Piaseckiej, Woźniak. Za tydzień na g. 9.3o zapraszam rodziny z Dąbrowicy nr 28 28a, b, c

 

Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.