Parafia Wniebowzięcia NMP

Kościół Parafialny
pw. Wniebowzięcia
NMP w Wojanowie

w Wojanowie z/s w Dąbrowicy

Sanktuarium
MB Jasnogórskiej Pani
Uzdrowienia Chorych
w Dąbrowicy

Dabrowica Os-lomnnickie

 

USYTUOWANIE WSI U PODNÓŻA KOZINIEC NASUWA PRZYPUSZCZENIE, IŻ ZAŁOŻENIE TEJ MIEJSCOWOŚCI NALEŻY ŁĄCZYĆ Z ISTNIENIEM NA TYM SKALISTYM SZCZYCIE W ŚREDNIOWIECZU ZAMKU MYŚLIWSKIEGO. ZBUDOWANY ON ZOSTAŁ, JAK PODAJĄ PRZEKAZY ŹRÓDŁOWE, PRZEZ KSIĘCIA PIASTOWSKIEGO BOLESŁAWA WYSOKIEGO W 1189 ROKU. ZAMEK ULEGŁ ZNISZCZENIU W 1428 ROKU W OKRESIE WOJEN HUSYCKICH I OD TEGO CZASU POZOSTAŁ W RUINIE. JESZCZE NA POCZĄTKU XIX WIEKU ZACHOWANA BYŁA WIEŻA I DWIE BRAMY.

NIE ZNANA JEST DATA LOKALIZACJI WSI. PIERWSZE ŹRÓDŁOWE POTWIERDZONE INFORMACJE ŚWIADCZĄCE O ISTNIENIU TEJ MIEJSCOWOŚCI POCHODZA Z 1680 ROKU. WŁAŚCICIELEM JEJ BYŁ GOTTFRIED VON TIELSCH. W LATACH 1699-1702 JAKO DZIEDZIC DĄBROWICY WYMIENIONY JEST JOHANN GEORG VON SEYDLITZ, ZAŚ W LATACH 1710-1726 JAKO POSIADACZ TEJ WSI FIGURUJE GEORG MENTZEL VON POHL. W 1730 ROKU ARCHIWALIA WYMIENIAJĄ JUŻ JAKO WŁAŚCICIELA HRABIEGO JOHANNA FRANTZA VON KARTWATH. W TYM SAMYM ROKU WIEŚ STAŁA SIĘ WŁASNOŚCIĄ FRANZA MAXIMILIANA VON KARWATH, KTÓRY BYŁ JEDNOCZEŚNIE WŁAŚCICIELEM MACIEJOWEJ I WOJANOWA. W LATACH 1749-1750 DĄBROWICA I WOJANÓW FIGURUJE JAKO WŁASNOŚĆ HRABINY KLARY VON FRANKENBERG. W 1750 ROKU OBIE TE MIJSCOWOŚCI PRZESZŁY W POSIADANIE DANIELA VON BUCHS. OPRÓCZ FOLWARKU SZLACHECKIEGO FUNKCJONOWAŁA SZKOŁA ORAZ MŁYN WODNY I TARTAK. W 1837 ROKU W DĄBROWICY URUCHOMIONO PIERWSZĄ W KOTLINIE JELENIOGÓRSKIEJ (DRUGĄ NA DOLNYM ŚLĄSKU) MASZYNĘ PAPIERNICZĄ. W 1859 ROKU MAJĄTEK W DĄBROWICY PRZESZEDŁ W POSIADANIE RUDOLFA LUDWIGA VON DECKER- BERLIŃSKIEGO, NADWORNEGO DRUKARZA. POSIADŁOŚĆ SZLACHECKA BYŁA WŁASNOŚCIĄ LINI MĘSKIEJ RODZINY DECKER DO 1926 ROKU, A NASTĘPNIE PRZESZŁA W POSIADANIE ELIZY MISCHER Z DOMU DECKER.

 

16. 09.1900

- POŚWIĘCONY ZOSTAŁ W DĄBROWICY NOWY KOŚCIÓŁ.

1922

- NA WIEŻY ZAWIESZONO DWA DZWONY JAKO WOTUM NA ZAKOŃCZENIE I WOJNY.

1945

- PRZYBYWAJĄ PIERWSI POLACY, A NIEKTÓRZY CO PODJELI PRACĘ POZOSTALI.

1946

- KATOLICY STAWIAJĄ NAD STAWEM W PAPIERNI KAPLICĘ MB OSTROBRAMSKIEJ.

1947

- NA WIELKANOC KS. TADEUSZ KUBIK Z ZAKONU OO. PIJARÓW POŚWIĘCA KOŚCIÓŁ DLA KULTU KATOLICKIEGO

1962

- W CZASIE WIZYTACJI PARAFII PRZEZ BISKUPA PAWŁA LATUSKA WIERNI PROSZĄ O STAŁEGO KAPŁANA. BISKUP ZLECA KATECHIZACJĘ WIKAREMU Z PARAFII ŚW. KRZYŻA W JELENIEJ GÓRZE, KS. STANISŁAWOWI PAGIELE, KTÓRY BĘDZIE KIEROWAŁ PARAFIĄ PRZEZ PONAD 45 LAT.

1963

- PRZYJĘCIE CUDOWNEGO OBRAZU 23.VI 1963. REKOLEKCJE PRZED NAWIEDZENIEM OBRAZU PROWADZĄ OJCOWIE REDEMPTORYŚCI.

8. 12.1963 - BISKUP PAWEŁ LATUSEK POŚWIĘCA FIGURĘ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ DZIŚ NA FRONTONIE KOŚCIOŁA.
23.03.1966 - POŚWIĘCENIE GROTY MATKI BOŻEJ Z Z LOURDES DOKONUJE BISKUP BOLESŁAW KOMINEK.
21.05.1970 - SANKTUARIUM WIZYTUJE KANONICZNIE BISKUP WINCENTY URBAN.
26.05.1974 - UROCZYSTE PRYMICJE TUTEJSZEGO PARAFIANINA KS. RYSZARDA SZKOŁY.
27.09.1976 - WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA JÓZEFA MARKA.
23.06.1978 – MISJE PARAFIALNE Z RACJI 15- LECIA PRZYBYCIA JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU PROWADZĄ OJCOWIE SERCANIE.
6.05.1981 - WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA ADAMA DYCZKOWSKIEGO.
28.08.1983 - BISKUP WINCENTY URBAN POŚWIĘCA KAPLICĘ FATIMSKĄ.
1.06.1986 - PRYMICJE TUTEJSZEGO PARAFIANINA OJCA MARKA SZYMULI- SERCANINA.
30.08.1987 - BISKUP JÓZEF PAZDUR POŚWIĘCA KAPLICĘ ZWIASTOWANIA.
28.08.1988 - UROCZYSTOŚCIOM ODPUSTOWYM PRZEWODNICZY JEGO EMINENCJA KARDYNAŁ HENRYK GULBINOWICZ.
24.06.1995 - WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA BISKUPA ORDYNARIUSZA TADEUSZA RYBAKA.
26.08.1998 - NAŁOŻENIE SREBRNEJ SUKIENKI NA OBRAZ MATKI BOSKIEJ.
27.08.2000 - UROCZYSTOŚCIOM ODPUSTOWYM PRZEWODNICZY JEGO EMINENCJA KSIĄDZ BISKUP STEFAN REGMUNT.
26.05.2002 – WIZYTACJA KANONICZNA KSIĘDZA BISKUPA ORDYNARIUSZA TADEUSZA RYBAKA.
2.06.2007 - KSIĄDZ BISKUP STEFAN CICHY ORDYNARIUSZ DJECEZJI LEGNICKIEJ MIANUJE KSIĘDZA STANISŁAWA PAGIEŁĘ, PIERWSZEGO PROBOSZCZA PARAFII KANONIKIEM HONOROWYM LEGNICKIEJ KAPITUŁY KATEDRALNEJ p.w. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA.
26.08.2007 - W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ KSIĄDZ BISKUP ORDYNARIUSZ STEFAN CICHY USTANAWIA KOŚCIÓŁ p.w. MB JASNOGÓRSKIEJ UZROWIENIA CHORYCH W DĄBROWICY LOKALNYM SANKTUARIUM MARYJNYM W DIECEZJI LEGNICKIEJ.

Liturgia

Dąbrowica:
Pn, Śr: 16:30
So: 8:30
Nd: 11:00, 16:00

Wojanów
Pn, Pt: 16:00
Nd: 9:30

Słowo na dziś

...byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie...
Dz. 1560

Galeria

  • image
  • image

 

 

matka boska wniebowzięta

Jubileusz 700-lecia Kościoła

 

 

roza

Dekoracje kościelne

YouTube

Łączna liczba gości:433149
© VentoStudio.pl