Sanktuaria Maryjne

Czy istnieje jakiś kraj na świecie, w którym nie byłoby chociaż jednego sanktuarium poświęconego Matce Bożej ? Z pewnością nie istnieje, bo Maryja wypełnia świat na wszystkich kontynentach i nawet niektóre miejsca wielkiego kultu maryjnego, stały się przez obfitość ich promieniowania, znanymi santuariami międzynarodowymi, odwiedzanymi przez miliony pielgrzymów każdego roku.

Takim przykładem jest np. Sanktuarium Matki Bożej z Guadelupe w Ameryce Łacińskiej, w Meksyku, albo Matki Bożej z Fatimy, w Portugalii, lub Matki Bożej Częstochowskiej, w Polsce, Matki Bożej Loretańskiej we Włoszech, Matki Bożej od Włodzimierza, w Moskwie, Matki Bożej z Velankanni, w Indii, Matki Bożej z Lavang, w Wietnamie, Matki Bożej z Akita w Japonii, Matki Bożej Pokoju z Yamoussoukro, z Wybrzeża Kości Słoniowej, Matki Bożej Afrykańskiej, z Algierii, albo Matki Bożej z Altötting, w Niemczech, Matki Bożej z Walsingham, w Anglii, Matki Boskiej z Lourdes, we Francji i wiele innych, gdzie gromadzą się tłumy pielgrzymów, aby uhonorować Najświętszą Maryję Pannę Różańcową i od wszystkich pośrednictw.

To wszystko zaczęło się oczywiście 2000 lat temu w Nazarecie, w Galilei, w małym miasteczku w Ziemi Świętej, gdzie Maryję odwiedził Archanioł Gabriel, w Godzinie Zwiastowania. Dzisiaj, wielka Bazylika została wzniesiona na tym miejscu w Nazarecie, gdzie Najświętsza Maryja Panna powiedziała swoje « tak », co pozwoliło Jej stać się Matką Mesjasza, Jezusa-Chrystusa, zapowiedzianego wszystkim narodom. Nazaret jest pierwszym sanktuarium Maryjnym, sanktuarium uniwersalnym.

 • Matka Boża z Guadelupy w Meksyku
 • Matka Boża z Aparecida
 • Objawienia Matki Bożej w Lourdes
 • Matka Boska z Fatimy w Portugalii
 • Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej
 • Matka Boża Loretańska
  • Świadectwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 • Knock (Irlandia)
 • Dziewica Włodzimierska
 • Matka Boża z Walsingham, « angielski Nazaret »
 • Matka Boska z Altötting

Ziemia Święta

– Nazaret w Galilei : gdzie Maryję odwiedził anioł, anonsując Zwiastowanie i gdzie żył Jezus przez 30 lat, na łonie Świętej Rodziny.

– Aïn Karim w Judei : gdzie odbyło się Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny, upamiętniające wizytę Maryi u Jej kuzynki Elżbiety, będącą w ciąży ze świętym Janem-Chrzcicielem.

– Betlejem w Judei : miejsce urodzenia Jezusa w grocie, Króla Wszechświata.

– Kana w Galilei : Jezus zaczyna życie publiczne, gdzie dokonuje pierwszego cudu na weselu, zamieniając wodę w wino, na skutek interwencji Jego Matki, która powiedziała : « Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie » … (J 2,5)

– Jerozolima w Judei : Maryja asystuje przy Ukrzyżowaniu Jezusa na Golgocie, przy złożeniu ciała do grobu i następnie widzi Go Zmartwychstałego na wieczerniku. Na Górze Oliwnej znajduje się miejsce Wniebowstąpienia Chrystusa Zmartwychstałego, pod okiem swej Matki ; Jerozolima jest także miejscem, gdzie na Górze Syjonu, odbyło się misterium Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny…

– Pierwszymi maryjnymi sanktuariami na świecie są : te miejsca, gdzie Maryja Dziewica przeżyła historyczne momenty, związane z misterium Zbawienia przez swego Syna, Słowa Bożego, wcielonego w historię ludzi, wybrzeża Morza Martwego i Jordanu aż do jeziora Tyberiad i Góry Hermon ; również inne miejsca tej Świętej Ziemi, po których chodził Zbawiciel świata i Maryja, są naznaczone dwu tysiącznymi sanktuariami, miejscami pielgrzymkowymi, powszechnie uczęszczanymi.

– Wszystkie wielkie zakony religijne chrześcijańskie, reprezentowane są w Ziemi Świętej, szczególnie zakony maryjne, jak np. Siostry z Nazaretu. Możemy zacytować również, Zakon Rycerzy Świętego Grobu w Jerozolimie, który istnieje już od wypraw krzyżowych.

Dzisiaj, miasto Nazaret znajduje się w centrum uniwersalnego projektu Maryjnego.