I  Komunia  Święta

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest w porozumieniu z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.

 

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii tak dzieci jak i rodziców.

 

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.30 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

 

Sakrament Bierzmowania

 

http://wk.diecezja.legnica.pl/files/articles/2012/10/36/instrukcja_katechetyczno-pastoralna_o_przygotowaniu_młodzieży_do_sakramentu_bierzmowania.pdf

 

Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata. Kandydaci w ramach przygotowania  uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach w ciągu roku, przystępują  co miesiąc do spowiedzi świętej i uczestniczą w przygotowaniach  / katechezach / w ciągu roku organizowanych w Parafii zamieszkania dla nich i ich rodziców.