Które święta kościelne są nieobowiązkowe?

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. dotyczy tych dni świątecznych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Korzystanie jednak z tej dyspensy możliwe jest wtedy, gdy faktycznie nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy Św. W sprawie zaś przepisów przypomnę stanowczo, że nasze odniesienie do Boga, nie może być tylko formalne. Nawet jeśli coś jest lub nie jest wymagane przez prawo, to nasz kontakt z Panem Bogiem ma się opierać na żywej wierze, głębokiej nadziei i miłości, która jest gotowa na poświęcenie.

Dodaj komentarz