Które święta kościelne są nieobowiązkowe?

Które święta kościelne są nieobowiązkowe?

Dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy Św. dotyczy tych dni świątecznych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Korzystanie jednak z tej dyspensy możliwe jest wtedy, gdy faktycznie nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy Św. W sprawie zaś przepisów przypomnę stanowczo, że nasze odniesienie do Boga, nie może być tylko formalne. Nawet jeśli coś jest lub nie jest wymagane przez prawo, to nasz kontakt z Panem Bogiem ma się opierać na żywej wierze, głębokiej nadziei i miłości, która jest gotowa na poświęcenie.

Dodaj komentarz