MSZE   ŚWIĘTE   W   TYGODNIU

Dąbrowica

Poniedziałek  g.  8.oo   + Czesław Sala

Piątek             g. 16.3o  w intencji chórzystów za wstawiennictwem Św. Cecylii

Sobota           g.   8.oo   o rozwiązanie sprawy zgodnie z wolą Bożą
                      g.   8.3o   o potrzebne łaski i umocnienie Boże dla Benedykta

 

Wojanów

Poniedziałek  g. 7.oo + Daniel Borowski

 

NIEDZIELA    24.  XI.  2019

Osiedle Ł     g.   8.15  w intencji dziękczynnej of. Róże R z Osiedla

Wojanów     g.   9.3o  w intencji Jakuba z racji 18 rocz. urodzin

Dąbrowica  g. 11.oo  ++ Rozalia Bolesław Leszek Wilczak
                                        Kazimierz Dziadowicz
                   g. 12.oo   w intencji Parafian
                  g.  16.oo   ++ z rodziny Bernackich Korniejeckich + Edmund