Msze Święte w Tygodniu

Dąbrowica

Poniedziałek  g. 8.3o dziękczynno  błagalna w intencji pewnej osoby i w intencji
                                  ofiarodawcy
Środa            g. 8.oo  ++ dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota          g. 8.3o  w intencji Parafian

Wojanów

Wtorek g.16.oo + Mieczysław Tukajło w 30 dzień od pogrzebu
Piątek g.16.oo ++ dusze w czyśćcu cierpiące

Kaplica Osiedle

Wtorek g.15.3o ++ dusze w czyśćcu cierpiące

NIEDZIELA    20. I. 2019

Osiedle Ł    g.   8.15  + Zawarski  Zdzisław of. żona i syn

Wojanów    g.   9.3o  w intencji Anny Ożga 82 rocz. Urodzin of. wnuki
                                  prawnuki z racji dnia babci

Dąbrowica g. 11.oo  w intencji P. Eugeni o łaskę zdrowia za przyczyną Matki  Bożej

                                 Uzdrowienia Chorych

                  g. 16.oo  ++ rodziców Tadeusza i Henrykę