MSZE   ŚWIĘTE  W   TYGODNIU 

DĄBROWICA

Poniedziałek   g.  16.oo  + Helena Szemberska

Wtorek            g.  16.oo  + Helena Szemberska

Środa              g.    8.oo  + Helena Szemberska

                        g. 10.3o   pogrzebowa + Maria Flis

Piątek             g. 16.oo   + Helena Szemberska

Sobota           g.    8.3o  + Helena Szemberska

WOJANÓW

Poniedziałek  g. 10.oo  pogrzebowa + Kazimierz Ligęza

Wtorek           g.   9.oo  ++ Jan Erna Kacper Bednarek Władysław Fojt

Środa             g.   9.oo  pogrzebowa + Ryszard Glanc

1 NIEDZIELA  ADWENTU  29. XI. 2020

Dąbrowica   g.   8.15 + Helena Szemberska 

Wojanów     g.   9.3o ++ dusze w czyśćcu cierpiące 

Dąbrowica   g. 11.oo + Rozalia Bolesław Leszek Wilczak Kazimierz Dziadowicz

                    g. 12.oo  pro populo

                    g. 16.oo  przez wstawiennictwo NSNMP o łaskę nawrócenia dla

                                   wszystkich odrzucających Boże przykazania

                                   i ochronę poczętego życia oraz wynagrodzenie za  wszelkie bluźnierstwa

                                   przeciw wierze.