Parafia Wniebowzięcia NMP

Kościół Parafialny
pw. Wniebowzięcia
NMP w Wojanowie

w Wojanowie z/s w Dąbrowicy

Sanktuarium
MB Jasnogórskiej Pani
Uzdrowienia Chorych
w Dąbrowicy

Najświętszy Sakrament

Najświętszy Sakrament jest kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, został ustanowiony przez Chrystusa w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Dwa tysiące lat temu Chrystus uczestniczył w Uczcie Paschalnej w Wieczerniku przewodniczył jej, i to ona posłużyła mu za punkt wyjścia do ustanowienia Eucharystii, Mszy świętej. Słowa konsekracji czyli ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa to: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy; to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę". (Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22, 15-20; 1 Kor 11, 23-25).

Eucharystię i Najświętszy Sakrament sprawowano od samego początku Kościoła pierwszymi którzy odprawiali Msze św., byli apostołowie. Dzieje Apostolskie mówią iż pierwsi chrześcijanie "trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie". W pierwszych wiekach Msze św. sprawowano tylko w niedzielę (później zaczęto odprawiać ją codziennie), w domach prywatnych, w odludnych miejscach (prześladowania). Św. Ignacy pisał, że "być chrześcijaninem to żyć zgodnie z niedzielą ".

Rzymski namiestnik Pliniusz Młodszy w liście do cesarza Trajana z 112 roku, pisał, że "chrześcijanie zbierają się o świcie, by śpiewać hymny Chrystusowi jako Bogu". Niedzielna msza święta była znakiem rozpoznawczym chrześcijanina, kto poza uzasadnionym wypadkiem unikał uczestnictwa w eucharystii, ten sam wykluczał siebie ze wspólnoty wierzących. Wielu chrześcijan oddało życie by uczestniczyć we mszy świętej. Pewien schwytany mężczyzna tak odpowiedział na pytanie sędziego dlaczego przyszedł na niedzielne zgromadzenie mimo niebezpieczeństwa: "Czy nie wiesz sędzio, że nie ma niedzielnej mszy świętej bez chrześcijanina i chrześcijanina bez niedzielnej mszy świętej ". Podobnie i dziś niedzielna eucharystia, jest spotkaniem z Panem, obmyciem z grzechu, nabraniem sił duchowych. Św. Justyn pisał: "zbieramy się wszyscy w niedziele ponieważ Chrystus Zbawiciel nasz zmartwychwstał ". Na podstawie tego wszystkiego widzimy że Eucharystia stanowiła i stanowić powinna najważniejszy wyraz życia chrześcijańskiego i życia całej wspólnoty Kościoła jego źródłem i szczytem.

Słowo Najświętszy Sakrament oznacza - iż prawdziwie w tym sakramencie obecny jest Jezus i jest on największym z sakramentów. Sakrament ten związany jest ściśle z Mszą św., gdyż podczas niej dokonuje się konsekracja, czyli przyjście Jezusa to tego białego kawałka chleba. Inne nazwy Mszy św. to związanej z Najświętszym Sakramentem to:

- łamanie chleba, gest łamania chleba został rozciągnięty na cały obrzęd;

- Wieczerza Pańska, nazwa wywodzi się od czasu i miejsca ustanowienia Eucharystii;

- Eucharystia, termin zaczerpnięty z języka greckiego i znaczy dziękczynienie (składane Bogu);
- ofiara, znaczy modlitwa złożona w ofierze Bogu;

- msza termin z języka łacińskiego oznacza po prostu zakończenie, rozesłanie, wyjście z Jezusem w życie.

Wierni powinni z największą czcią odnosić się do Eucharystii. Wierzymy, według słów Jezusa, że w Eucharystii obecny jest sam Chrystus, ten sam który dwa tysiące lat temu przyszedł na świat.

Kto może przystępować do komunii. Każdy kto jest ochrzczony i nie ma grzechu ciężkiego może i powinien przystępować do Komunii św. Dzieci dopuszcza się w II klasie szkoły podstawowej, kiedy mają właściwe rozeznanie i są odpowiednio przygotowane. Każdy z wiernych, jeżeli uważa się za wierzącego powinien przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym być u komunii oraz gdy przystępuje do sakramentów bierzmowania, małżeństwa, kapłaństwa, namaszczenia chorych, gdy jest świadkiem chrztu, bierzmowania i małżeństwa. Wypada być u Komunii również z racji Bożego Narodzenia i pogrzebu. Dobrze jest gdy jesteśmy u komunii również z innych okazji naszej mszy św., świąt kościelnych, początku i końcu roku szkolnego, pierwszego piątku, bardzo dobrze gdy systematycznie przystępujemy do komunii. Sensem bowiem eucharystii jest bowiem pełne uczestnictwo we Mszy św. tzn. wraz z komunią.

Komunie św. udziela się podczas Mszy św. jak również podczas nabożeństw, jak również zanosi się ją chorym w domu i szpitalu. Można przyjąć w jednym dniu dwa razy komunie, byleby jeden raz było to na Mszy św. W Polsce Komunię podaje się do ust, w niektórych krajach podaje się hostie wiernym na rękę, a oni ją sami spożywają.

Przystępujący do komunii musi pamiętać o powstrzymaniu się od spożycia pokarmów i napojów (z wyjątkiem wody) na godzinę przed komunią (post eucharystyczny). Dla chorych, ludzi w podeszłym wieku i dla osób opiekujących się chorymi, gdy chcą przystąpić do komunii czas ten skrócony jest do 15 minut.

Z reguły przyjmujemy komunię pod jedną postacią - chleba. Ale podczas niektórych Mszy św. można udzielać Komunii pod dwiema postaciami np. podczas chrztu dorosłych, podczas święceń i prymicji, podczas zamkniętych rekolekcji dla grup, nowożeńcom i małżonkom obchodzącym swój jubileusz oraz chorym.

Kto jest szafarzem, czyli kto może udzielać komunii św. Zwyczajnym - biskup, kapłan, diakon, nadzwyczajnym - akolita i tzw. nadzwyczajny szafarz eucharystii - świecki mężczyzna po odpowiednim przygotowaniu.

Czym jest Msza św.:

- jest wieczerzą pańską, na której mamy się posilić duchowo i nabrać nowej mocy;

- sprawowaniem pamiątki i wspomnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa;

- ofiarą eucharystyczną, gdzie obecny jest Jezus pod postaciami Chleba i Wina;

- lokalnym zgromadzeniem Kościoła, parafii według słów Jezusa "gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w imię Moje tam i Ja jestem pośród nich";

- wspomnieniem ofiary krzyża Jezusa Chrystusa.

W czasie Mszy św. Chrystus obecny jest z nami:

- w osobie celebransa, czyli kapłana, który działa w imieniu samego Chrystusa, przez jego ręce działa Chrystus, on konsekruje, uświęca i przebacza;

- pod postaciami chleba i wina, Chrystus jest obecny rzeczywiście, realnie i aktualnie;

- w sakramentach, których udziela się w imieniu Chrystusa;

- w swoim słowie, czyli podczas czytań i ewangelii;

- w zgromadzeniu Kościoła, gdzie gromadzi się wspólnota Kościoła tam obecny jest Chrystus;
- w hierarchii Kościoła, papież następca Chrystusa, biskupi następcy apostołów, kapłani pomocnicy biskupów;

- w naszych uczynkach miłosierdzia;

- w naszej modlitwie.

Z Komunią św. ściśle związana jest Msza święta, bo podczas niej dokonuje się przeistoczenie. Msze św. są odprawiane codziennie, poza Wielkim Piątkiem, kiedy nie ma Mszy św., a w kościele odprawia się liturgia Męki Pana Jezusa wraz z komunią św.

Kodeks Prawa Kanonicznego kanon 1247 i 1248 mówi : w niedziele oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. Nakazowi uczestnictwa we Mszy czyni zadość ten kto bierze udział we Mszy bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Oprócz niedzieli inne święta nakazane to:

- Wielkanoc,

- Boże Narodzenie (25 grudnia),

- Objawienie Pańskie (6 stycznia),

- Wniebowstąpienie (50 dni po zmartwychwstaniu),

- Boże Ciało,

- Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

- Wniebowstąpienie NMP (15 sierpnia),

- Wszystkich świętych (1 listopada).

Każda Msza św. składa się z dwóch integralnych choć różnych elementów równoważnych sobie: z Liturgii Słowa (od znaku krzyża do modlitwy wiernych) i Liturgii Eucharystycznej (od przygotowania darów do błogosławieństwa). Wpierw trzeba przyjąć Chrystusa w Słowie Bożym (czytania i ewangelia), a potem w Komunii - liturgia eucharystyczna. W pierwszych wiekach, gdy chrzczono dorosłych katechumeni przygotowujący się do chrzty, uczestniczyli we Mszy tylko do modlitwy wiernych, a później wychodzili (nie mogli jeszcze przystępować przecież do komunii św.).

Liturgia

Dąbrowica:
Pn, Śr: 16:30
So: 8:30
Nd: 11:00, 16:00

Wojanów
Pn, Pt: 16:00
Nd: 9:30

Słowo na dziś

...byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie...
Dz. 1560

Galeria

  • image
  • image

 

 

matka boska wniebowzięta

Jubileusz 700-lecia Kościoła

 

 

roza

Dekoracje kościelne

YouTube

Łączna liczba gości:433146
© VentoStudio.pl