Parafia Wniebowzięcia NMP

Kościół Parafialny
pw. Wniebowzięcia
NMP w Wojanowie

w Wojanowie z/s w Dąbrowicy

Sanktuarium
MB Jasnogórskiej Pani
Uzdrowienia Chorych
w Dąbrowicy

 

Kontynent Afrykański

Pierwsza ewangelizacja tego wielkiego kontynentu zaczęła się w Afryce Północnej, w II w. ery chrześcijańskiej. Rzeczywiście w tym czasie Numidia (wschodnia część Algierii i Maghrebu) staje się prowincją Rzymskiego Imperium, do której przybyli pierwsi uczniowie Chrystusa jako misjonarze. Tak już w V wieku, w epoce świętego Augustyna (Ojca i Doktora Kościoła, Berbere’a, który pochodził z Afryki Północnej), w Magrebie było wiele bazylik i innych sanktuariów. Był to kraj kwitnący chrześcijaństwem.

Od początku inwazji arabskiej w VII wieku, Afryce Północnej jest narzucany islam, co w dużej mierze zamyka światło na Ewangelię. Trzeba było czekać aż XIX wieku, żeby zaczęto ewangelizować dogłębnie kontynent afrykański; chociaż między innymi przez emigrację hugenotów (wyznawcy kalwinizmu we Francji) ku Południowej Afryce, Ewangelia była głoszona na tej południowej szerokości geograficznej od XVII wieku.

Kontynent szeroko przeniknięty Słowem Wcielonego Boga

Afryka dzisiaj, jest kontynentem głęboko przenikniętym Słowem Wcielonego Boga. Wprawdzie, ciągle liczniejszy jest w Afryce kler misyjny pochodzący z Europy, ale coraz częściej jest on zastępowany przez księży, zakonników i zakonnice afrykańskie; tak dalece, że obecnie kraje takie jak Francja wzywają księży z Afryki, żeby reewangelizować francuskie parafie. Zrozumiałe jest więc, dlaczego kontynent afrykański został nazwany przez papieża Jana Pawła II „kontynentem nadziei” ! Wiara chrześcijańska i nabożeństwo do Matki Bożej, doznają w Afryce nowego zrywu, zwłaszcza od połowy XX wieku i wprowadzenia w przede dniu XXI wieku, nowej ewangelizacji !

Odnośnie cudów i innych objawień Matki Bożej na afrykańskiej ziemi, są one bardzo liczne. Jeszcze niedawno, w przede dniach straszliwego ludobójstwa w Rwandzie, znane są orędzia Maryi w Kibého, gdzie Matka Boża ukazywała się od 1981 do 1989 roku, prosiła o modlitwę i zapowaiadała nieszczęścia, które dziś znamy. Czy Afryka jest maryjna ? Przykładem na to jest świętowanie i wspaniałe, majestatyczne promieniowanie Matki Bożej Pokoju z Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, albo na terenie algierskiego Maghrebu, Matka Boża Afryki, czuwa nad Algierem, do której przychodzą modlić się zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie ...

Afryka Południowa : Maryja Krόlowa Wniebowzięta

W Afryce Południowej sanktuariόw poświęconych Najświętszej Maryi Pannie nie brakuje. Niektόre z nich były nawet obdarowane ukazaniami Maryi i są z tego tytułu znanymi miejscami pielgrzymkowymi w całej Afryce Południowej.

Trzeba wiedzieć, że w r. 1952, podczas kongresu maryjnego, ktόry się odbył w Durban ( prowincja Natal), aby obchodzić setną rocznicę przybycia Oblatόw Maryi Niepokalanej do Afryki Południowej, Arcybiskup Martin H.Lucas, Nuncjusz Apostolski ogłosił Maryję « Krόlową Wniebowziętą », Świętą Patronką Kościoła Południowo Afrykańskiego.

Pomiędzy najbardziej znanymi sanktuariami maryjnymi Afryki Południowej jest sanktuarium Matki Bożej z Ngomé, ktόre znajduje się w diecezji Eshowe, w samym sercu regionu Zulu (Zoulouland). Prawdopodobnie Matka Boska zamanifestowała się siostrze benedyktynce imieniem Reinolda, zmarłej 1 kwietnia 1981 r. Maryja jest czczona pod wezwaniem : « Maryja, Tabernakulum Najwyższego ».

Innym znanym sanktuarium maryjnym Południowo Afrykańskim w diecezji Mariannhill (prowincja Natal) jest parafia Kevalear, miejsce corocznych pielgrzymek.

Zacytować można jeszcze sanktuarium Maria Ratschitz w diecezji Dundee (na południu Kwazulu – Natal).

Miejscem pielgrzymkowym poświęconym Maryi Dziewicy w Afryce Południowej w Tsheseng, w diecezji Betlejem (prowincja Natal) jest sanktuarium maryjne, szczegόlnie czczone pod wezwaniem « Niepokalanie Poczętej », nazywane też Matką Bożą Betlejemską.

Ciągle w prowincji Natal, kilkadziesiąt kilometrόw od Durban, parafia Ntshongweni była poświęcona « Matce Bożej Pośredniczce wszystkich łask » i każdego roku, 31 maja jest dniem oficjalnej pielgrzymki na cześć Matki Boskiej z Ntshongweni.

Pielgrzymi przyjeżdżają z całej Afryki Południowej aby modlić się do Naświętszej Maryi Panny.

Algieria : dawna ziemia chrześcijańska i maryjna

Algieria była już ziemią chrześcijańską i maryjną od II w. po Chrystusie.

Starożytna Numidia (skąd pochodzą Berberzy), ziemia algierska została najpierw skolonizowana na długo jeszcze przed epoką chrześcijańską przez Fenicjan, ktόrzy zamieszkiwali całe wybrzeże (osady handlowe), podczas gdy Berberzy zajmowali terytorium wewnątrz kraju.

Lecz od II w. przed Chrystusem, byłe Krόlestwo Numidii przeszło pod panowanie Cesarstwa Rzymskiego. Kolonizacja ich trwała dziewięć wiekόw, aż do inwazji Afryki Pόłnocnej przez Arabόw w VII w. i od tego momentu zaczął się podbόj oraz w tym samym czasie islamizacja ...

Podbόj arabsko-muzułmański był tym bardziej trudny, gdyż do Algierii przybyli pierwsi misjonarze w II w. naszej ery i autochtoni mieli już wiarę chrześcijańską głęboko zakorzenioną. Ten region Afryki Pόłnocnej stał się nawet kwitnącą wspόlnotą chrześcijańską.

Nawrόcenie Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego w III w., spowodowało powiększenie promieniowania Kościoła w Afryce Pόłnocnej, na tych zlatynizowanych ziemiach od wiekόw i gdzie cywilizacja była już dobrze zaawansowana.

Na wschodnim wybrzeżu aktualnej Algierii, Kartagina posiadała szczegόlny rozgłos jako miasto św. Augustyna. Berber chrześcijanin, jak większość jego wspόłrodakόw z tej epoki, Augustyn stał się biskupem Hippony, ale został sławny przez swoje liczne pisma teologiczne jak: “Wyznania”, “O Państwie Bożym”, “O Trόjcy Świętej”, ...

Trzeba przypomnieć, że św. Augustyn jest jednym z Ojcόw i Doktorόw Kościoła najbardziej i powszechnie znanym.

Matko Boża Afryki, mόdl się za nami i za Muzułmanόw

W momencie inwazji muzułmańskiej, Kościόł Afryki Pόłnocnej (aktualna Algieria) był jednym z pierwszych wspόlnot Kościoła rzymskiego na świecie, a ziemia algierska była usiana bazylikami i dawnymi sanktuariami chrześcijańskimi.

Inwazja arabska i islamizacja kraju od początku VII w., dokonuje się na siłę. Przez kilka wiekόw Kościόł Afryki zostanie zdziesiątkowany z niewielkimi tylko miejscami oporu, głόwnie ze strony Berberόw.

Trzeba było odczekać na podbicie Algierii przez Francję, w 1830 r., aby Kościόł mόgł na nowo zaistnieć w tym regionie Afryki Pόłnocnej.

Ziemia pierwszych chrześcijan, ziemia męczennikόw, Algieria poświęcona Matce Bożej Afryki (nazwana rόwnież “Matką Bożą z Atlasu”), głęboko zislamizowana dzisiaj i wstrząśnięta przez krwawe zamachy, nigdy nie przestała jednak respektować Niepokalaną Maryję, Tę, ktόrą rόwnież Muzułmanie uznają jako Świętą Matkę Jezusa.

Kiedy zresztą została zbudowana bazylika Matki Bożej Afryki na wzgόrzach Algieru, zrobiono napis nad głόwnym ołtarzem:

Matko Boża Afryki, mόdl się za nami i za Muzułmanόw”

To wstawiennictwo maryjne wpisane w nawie bazyliki, nie zostało nigdy wymazane ani przez czas, ani przez ewenementy, ktόre się w kraju wydarzyły. Ona gόruje ciągle nad ołtarzem bazyliki Algieru w Algierii algierskiej i Muzułmanie jak i Chrześcijanie przychodzą tu modlić się do Maryi, ofiarując Jej kwiaty ...

Wybrzeże Kości Słoniowej

We Wschodniej części Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej jest krajem nawrόconych na chrześcijaństwo, od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku.

Religia katolicka utorowała sobie tutaj drogę przez 100 lat, w środowisku przeważającej ilości Animistόw (ok. 50%) i Muzułmanόw (ok. 30%), ale dzisiaj może z dumą szczycić się 20 procentami ochrzczonych.

Miłość jaką tu manifestują Afrykańczycy wobec Matki Bożej, widać po ilości kaplic i sanktuariόw Jej poświęconych, ktόre zakwitają tu i tam w parafiach całego kraju, ale przede wszystkim po wspaniałej, wzniosłej i największej na świecie bazylice Notre Dame de la Paix w Yamoussoukro.

Papież Jan Paweł II, podczas swojego pobytu, położył kamień węgielny pod budowę nowego szpitala. Budowa szpitala była warunkiem, od którego papież uzależnił swój udział w konsekracji świątyni - jednakże skończyło się na położeniu kamienia, a szpital nie został wybudowany[potrzebne źródło].

Od 1991 bazyliką opiekują się polscy pallotyni.

Egipt : tam Maryja ma swόj lud

Na najbardziej wysuniętej granicy Pόłnocno-Wschodniej Afryki, Egipt położony między Morzem Śrόdziemnym i Morzem Czerwonym jest krajem, ktόry może być dumny z tego, że Święta Rodzina, uciekając przed prześladowaniami Heroda, zatrzymała się tam na kilka miesięcy, przed urodzeniem Słowa Wcielonego w Betlejem, w Judei, w pierwszym roku I-ej ery chrześcijańskiej.

Już w historii biblijnej Hebrajczykόw, Egipt był znany z faktu, że żył tam narόd wybrany przez ponad 400 lat, zanim pod przewodnictwem Mojżesza, Izrael został wyzwolony z niewoli egipskiej i odnalazł swą ziemię palestyńską, po 40 latach marszu przez pustynię.

Chrześcijanie, a szczegόlnie Kopci są dzisiaj mniejszością w kraju faraonόw i piramid, ale ich żarliwość, szczegόlnie maryjna pozostała zawsze wierna od ponad dwόch tysiącleci i jest wynagradzana przez samą Matkę Bożą.

Sanktuariόw, ktόre powstały w miejscach objawień maryjnych, nia brakuje w Egipcie

W szczegόlności należy wspomnieć o objawieniach Matki Bożej na przedmieściu Kairu, w Zeitoun, ktόre miały miejsce bardzo niedawno, bo zakończyły się dopiero w r. 1971. Interesujący szczegόł : Najświętsza Maryja pozwoliła się kontemplować nie tylko przez chrześcijan, ale rόwnież przez muzułmanόw, ktόrzy są większością w tym kraju.

Liturgia

Dąbrowica:
Pn, Śr: 16:30
So: 8:30
Nd: 11:00, 16:00

Wojanów
Pn, Pt: 16:00
Nd: 9:30

Słowo na dziś

...byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie...
Dz. 1560

Galeria

  • image
  • image

 

 

matka boska wniebowzięta

Jubileusz 700-lecia Kościoła

 

 

roza

Dekoracje kościelne

YouTube

Łączna liczba gości:433137
© VentoStudio.pl