Parafia Wniebowzięcia NMP

Kościół Parafialny
pw. Wniebowzięcia
NMP w Wojanowie

w Wojanowie z/s w Dąbrowicy

Sanktuarium
MB Jasnogórskiej Pani
Uzdrowienia Chorych
w Dąbrowicy

Kontynent amerykański

Maryja przybyła do Ameryki z pierwszymi żeglarzami, odkrywcami Nowego Świata, w końcu XV-go wieku. W roku 1992 papież Jan-Paweł II odwiedził kontynent amerykański, aby obchodzić 5OO-lecie jej ewangelizacji (1492). W tym roku właśnie Krzysztof Kolumb przybył, bez zdania sobie sprawy, do stałego lądu Ameryki Centralnej. Ze zdziwieniem odkrył z pokładu swojego statku „Santa Maria”, wybrzeże „nowego kontynentu”, który nazwał następnie Ameryką.

Od Ameryki Łacińskiej ...

Tak więc wiara katolicka i kult maryjny, rozwinął się najpierw w Ameryce Łacińskiej (Środkowa i Południowa). Na dzień dzisiejszy można wymienić niezliczone ilości sanktuariów, poświęcone Matce Bożej (najczęściej pod wezwaniem „Niepokalanie Poczętej”) na tej ziemi, gdzie miliony ludzi z wielką żarliwością, podążają na spotkanie duchowe z Niepokalanie Poczętą Matką Bożą. Wystarczy zacytować tu np. sanktuarium Matki Boskiej z Guadelupy w Meksyku, aby zdać sobie sprawę z rozmiaru tego kultu.

Kościół często nazywa dzisiaj kontynent Łacińsko-Amerykański, „Kontynentem Przyszłości” z powodu tak dużej ilości powołań religijnych i kapłańskich, które ciągle wzrastają od conajmniej kilkudziesięciu lat.

... do Ameryki Północnej

Północny kontynent Ameryki, poznał kult maryjny dzięki hiszpańskim i francuskim misjonarzom w XVI wieku, szczególnie na południu i w Kanadzie:

 • w południowej prowincji dzisiejszych Stanów Zjednoczonych (m.inn. Nowy Meksyk), Indianie byli masowo nawracani w tej epoce, poprzez misje katolickie przybyłe z Europy;

 • w Kanadzie (francuskiej), pierwsza kolonia katolicka nazywała się „Miastem Maryi” na chwałę Najświętszej Maryi Panny w XVII wieku. Na mapie „Nowej Ziemi” z roku 1527-go, znajdujemy jednak nazwy: "Nasza Pani z Zatoki", ”Zatoka Poczęcia” i „Święta Maryja z zatoki”. Nazwy te pochodzą od trzech zatok wschodniego i południowo- wschodniego wybrzeża tego regionu.

Z pewnością te nazwy zostały nadane przez portugalskiego badacza Gaspar de Cortereal, lub przez znanego z przygód nawigatora francuskiego Jacques Cartier, który wyruszył z Saint Malo, aby badać Morze Północne na statku „Maryja Gwiazda Morza”. Osiągnął on w rezultacie Nową Ziemię i wybrzeże Labradoru w 1534 roku, które stało się następnie początkiem małej kolonii i doprowadziło do założenia „Miasta – Maryja” w Kanadzie.

Odnowienie i zapał katolicki i maryjny od końca XX wieku

Reforma protestancka bardzo szybko opanowałą dużą część Ameryki Północnej w tym samym czasie, kiedy utworzyła się z inicjatywy przywódców Kościoła Reformowanego, Federacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trzeba jednak stwierdzić, że od końca XX wieku, odnowienie zapału katolickiego i maryjnego w Ameryce Północnej, szczególnie wobec młodej generacji, z jednej strony dzięki ciągłej emigracji populacji łacińsko-amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych i z drugiej strony, dzięki wrażeniom jakie wywarły wizyty apostolskie papieża Jana-Pawła II-go.

Argentyna, kraj, który kocha Maryję

Argentyna, jak cała reszta Ameryki Łacińskiej, stała się krajem szczególnie maryjnym, od kiedy nawróciła się na wiarę katolicką z początkiem XVI w.

Jej najważniejsze sanktuaria są poświęcone Maryi:

 • Najświętszej Dziewicy z Lujan, na wschodzie

 • Naszej Pani z Doliny, na północy

 • Dziewicy z Itati, na wybrzeżu.

Jest ich jeszcze dużo więcej, gdyż Argentyńczycy są szczególnie oddani Najświętszej Dziewicy, której składają największą cześć.

Wielka ilość miast argentyńskich nosi nazwę Maryja. Oto kilka najważniejszych:

 • zaczynając od największego, Buenos Aires, zbudowanego w 1535r. Oficjalna nazwa: „Ciudad de la Santissima Trinidad y puerto de Santa Maria de los Buenos Aires”, co znaczy „Miasto Świętej Trójcy i Świętej Maryi od Dobrego Powietrza”,

 • Rosario, drugie duże miast Argentyny, którego nazwa pochodzi od Matki Bożej Różańcowej,

 • Mercedes, zostało nazwane na cześć Notre Dame de Merci (podziękowania), itd.

Papież Pius XI na zakończenie międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Palermo, w 1934 r. pobłogosławił i polecił Argentynę:

Matce Bożej z Lujan, patronce Republiki Argentyny”.

Kult maryjny jest tak popularny w Argentynie, że nawet oficjalne instytucje kraju jak również rodziny wybierają często Świętą Matkę Jezusa za swoją osobistą patronkę, jak np.: marynarka wojenna, wojsko lądowe, lotnictwo i inne administracje kraju ...

Argentyńczycy są dumni, że mają Najświętszą maryję Pannę za Świętą Patronkę !

Brazylia, kraj, ktόry się narodził w objęciach Maryi Dziewicy

Brazylia jest największym krajem katolickim na świecie, stwierdził papież Jan Paweł II, podczas uroczystości z okazji setnej rocznicy ukoronowania Matki Bożej z Aparecida, w 2004 r. (1)

To papież, św. Pius X uroczyście ukoronował Maryję Dziewicę i ogłosił Ją “Krόlową Brazylii” w 1904 r. Lecz historia kultu maryjnego w Brazylii zaczęła się na początku XVI w., kiedy to flota admirała portugalskiego Pedro Alvarez Cabral (1467-1520) wylądowała, w kwietniu 1500 r. na wybrzeżu jeszcze nieznanym, ktόre nazwano najpierw “Wyspą Prawdziwego Krzyża”, zanim otrzymała swoją aktualną nazwę “Brazylia” (od słowa : “paubrasil” albo “rozpalone drzewo”, na wspomnienie ognistego koloru roślinności obficie pokrywającej całe wybrzeże).

Brazylia narodziła się w objęciach Maryi”

W efekcie flota portugalska, dowodzona przez Pedro Alvarez Cabral, po oddaniu się pod matczyną opiekę Maryi, w czasie mszy celebrowanej w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej z Betlejem, wyruszyła na początku 1500 r. w podrόż, celem odkrycia nowych ziem poza Atlantykiem. Można powiedzieć, że właśnie Maryja pod wezwaniem Matki Bożej Nadziei, przemierzała pierwsza ziemię brazylijską, dzięki Pedro Alvarez Cabral, ktόry natychmiast po przybyciu do tej ziemi uczestniczył w pierwszej mszy w obecności statuy Dziewicy przywiezionej ze sobą. To dlatego Brazylijczycy lubią mόwić że: “ Brazylia narodziła się w objęciach Maryi”.

Z tego też powodu wszystkie miejscowości, porty tego nowego kraju zaczynały od kościoła poświęconego najczęściej Maryi. Zresztą całe wybrzeże brazylijskie jest poświęcone Matce Bożej ! Można przytoczyć tytuły, np. “Matka Boża od Mόrz” w Paraiba w 1564 r.; jeszcze ciągle istnieją inne liczne pozostałości kościołόw zadedykowane Maryi, z tej epoki pionierskiej. Pierwszym wielkim i znanym sanktuarium maryjnym wzniesionym w Brazylii jest sanktuarium “Matki Bożej Łaskawej” w Baia. Jej początki związane są z objawieniem Maryi z Dzieciątkiem młodej indiance, poślubionej przez portugalczyka, w latach 1530.

Ukochana Krόlowa ludu brazylijskiego”

Należy rόwnież wspomnieć o Itanhaen (w pobliżu Sao Paulo), sanktuarium Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, bez wątpienia poświęconej po raz pierwszy Maryi, pod tym wezwaniem, albo jeszcze w regionie “Espirito Santo”, sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, a Porto Seguro dedykowane Matce Boskiej Nieustającej Pomocy. W prowincji Para znajduje się wielkie sanktuarium Matki Bożej z Nazaretu z jej Bazyliką i ogromną salą przeznaczoną na pomieszczenie wszystkich ex-voto jako podziękowania za niezliczone cuda i łaski otrzymane od Maryi.

Największym jednak świadectwem kultu maryjnego w Jej Niepokalanym Poczęciu w Brazylii jest sanktuarium powstałe na cześć Niepokalanej Dziewicy w Aparecida, usytuowanej na brzegu rzeki Parahiba w Stanie Sao Paulo.(2) To tutaj w obecności Dziewicy z Aparecida w 1946 r., Brazylia odnowiła swoje śluby, poświęcając się Sercu Niepokalanej. Należy rόwnież zaznaczyć, że szczegόlnie od 1940 r., Brazylia ciągle przoduje w ruchu maryjnym na całym świecie. Kongregacje maryjne nie przestają się mnożyć; ich liczba dochodzi dzisiaj prawie do 3000, ktόre grupują większość młodych (“Marianos”) !

Ponieważ Maryja jest naprawdę “Ukochaną Krόlową ludu brazylijskiego”.

Meksyk, ziemią Patronki Ameryki Łacińskiej

W Meksyku znajduje się sanktuarium maryjne, najbardziej odwiedzane na świecie : Matki Bożej z Guadelupe, "Niebiańska Patronka całej Ameryki Łacińskiej i Wysp Filipińskich".

Kult ludu meksykańskiego do Dziewicy Maryi sięga pamięcią nawet hiszpańskiej konkwisty Ameryk. Ta część kontynentu amerykańskiego była ewangelizowana najpierw przez Franciszkanόw. Następnie przybyli Dominikanie, Augustianie, Jezuici, Karmelici, Mercedariusze, pόźniej liczne Kongregacje maryjne bardziej wspόłczesne, jak Kongregacja Misyjna, ktόra wprowadziła kult Cudownego Medalika. Aktualnie kult do Maryi w Meksyku jest tak duży, że nie ma diecezji ani miasta, w ktόrym nie byłoby chociaż jednego sanktuarium poświęconego Matce Bożej. Naliczono aż 200 rόżnych tytułόw, pod ktόrymi Maryja jest czczona. Najbardziej jednak promieniujące ze wszystkich sanktuariόw jest pod wezwaniem : Matki Bożej z Guadelupe, usytuowane na wzgόrzu Mexico, stolicy kraju !

Wpływ kultu do Maryi Dziewicy, pozwolił na ewangelizację Maksyku

Istnieje w Meksyku jednak wiele innych sanktuariόw poświęconych Maryi, ktόre są rόwnież ważnymi miejscami pielgrzymkowymi kraju. Wśrόd najbardziej znanych można wymienić :

 • Matka Boża Wiejska, patronka diecezji Queretaro : biskup prowadzi
  pielgrzymkę aż do stόp Madonny, ktόra trwa 8 dni;

 • Matka Boża z Zapopam, (stan Jalisko) bardzo czczona w mieście
  Guadalajara ;

 • Matka Boża od Św. Jana z Jezior, (stan Jalisko) pielgrzymi
  przybywają z całego Meksyku ;

 • Matka Boża Rόżańcowa z Talpa, ( diecezja Tépic) sławna w całym
  Meksyku ;

 • Matka Boża z Ocotlan w Tlaxcala, patronka arcydiecezji Puebla ;

 • Matka Boża Pomocna (stan Mexico).

Faktycznie, wpływ kultu do Dziewicy Maryi w Meksyku, pozwolił na ewangelizację kraju. Rόwnież dzięki tej głębokiej pobożności maryjnej, Meksyk pozostaje ciągle krajem wiernym wierze katolickiej.

Matka Boża z Guadelupy w Meksyku

Do Matki Bożej z Guadelupy przybywa rocznie 14 milionów pielgrzymów. Jest to drugie po Watykanie, katolickie sanktuarium, najbardziej odwiedzane na świecie.

Sanktuarium maryjne, które przyciąga najwięcej pielgrzymów na świecie

Co roku 12 grudnia, w rocznicę ukazania się Matki Bożej indiańskiemu wieśniakowi, Juan Diego, ogromne tłumy (około 4-5 milionów osób) tłoczą się na ulicach Meksyku, kierując się w grupach pielgrzymkowych ku północno- wschodniej stronie miasta, ku wzgórzu Tepeyac, miejscu objawienia w 1531 roku. Papież Jan-Paweł II, przyjechał po raz pierwszy do Meksyku w styczniu 1999 roku, mając już 82 lata i mimo słabego stanu zdrowia udał się tam znowu 30 lipca 2002 roku. Następnego dnia po przyjeździe, kanonizował Indianina Juan Diego Cuauhtlatoatzin (Orzeł, który kocha), który został chrześcijaninem i któremu ukazała się w grudniu 1531 roku Matka Boża.

Cudowne nawrócenie Azteków na chrześcijaństwo przez Matkę Bożą z Guadelupe

W 1951 roku, stolica cywilizacji Azteków upada pod zbrojnym napadem Corteza. W niecałe 20 lat póżniej, dziewięć milionów mieszkańców tego kraju, którzy przez wiele wieków wyznawali wielobóstwo i sprawowali najbardziej okrutne ofiary z ludzi, nawrócili się na chrześcijaństwo. Istotnie, każdego roku Aztekowie ofiarowywali co najmniej 20 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci jako ludzkie ofiary, swym okrutnym bogom, spragnionym krwi.

W 1487 roku, w czasie długiej 4 dniowej ceremonii z okazji poświęcenia nowej świątyni w Tenochtitlan, około 80 tysięcy niewolników zostało zabitych w ludzkiej ofierze krwiożerczemu bóstwu, wężowi Quetzalcoatl ... Co stało się w tym czasie, że nastąpiło nieprawdopodobne nawrócenie, zupełnie bez historycznego precedensu ?

Dla Jana-Pawła II Matka Boża z Guadelupe jest „Matką Ameryk”

W 1551 roku „Pani Niebieska” ukazała się biednemu Indianinowi w Tepeyac, na północno-wschodnim wzgórzu miasta Meksyk. Pokazała się Ona jako Matka prawdziwego Boga i dała mu polecenie, żeby biskup wybudował na tym miejscu kościół oraz zostawiła swój wizerunek, cudownie odbity na jego tilmie. Tilma jest ubraniem biednych ludzi, utkanym na bazie kaktusa, który powinien być zniszczony po 20 latach. Dzisiaj, po 470 latach, tilma nie pokazuje żadnego znaku zniszczenia i zaprzecza wszelkim naukowym tłumaczeniom, odnośnie jego powstania. Prawdopodobnie wizerunek odzwierciedla w Jej oczach Indianina, który stał przed Nią (Matką Bożą) w roku 1531.

Jego Świętobliwość Jan –Paweł II był dwukrotnie w sanktuarium, klęczał przed obrazem, prosił o Jej matczyną opiekę i wzywał Ją jako Matkę Ameryk.

Liturgia

Dąbrowica:
Pn, Śr: 16:30
So: 8:30
Nd: 11:00, 16:00

Wojanów
Pn, Pt: 16:00
Nd: 9:30

Słowo na dziś

...byleś ty chciała walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie...
Dz. 1560

Galeria

 • image
 • image

 

 

matka boska wniebowzięta

Jubileusz 700-lecia Kościoła

 

 

roza

Dekoracje kościelne

YouTube

Łączna liczba gości:433136
© VentoStudio.pl