.

.

Adwent naszego życia  to czas, abyśmy  należycie przygotowali się na najwspanialsze spotkanie, do którego z każdym dniem nieuchronnie się przybliżamy