KANCELARIA PARAFIALNA W TYM TYGODNIU CZYNNA W PONIEDZIAŁEK GODZ. 8.3O – 9.3O

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, ważne żeby miały bardzo konkretny wymiar, pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

W tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. W naszej Parafii jest to czas rekolekcji Wielkopostnych Podczas Mszy Świętych tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Zapraszam od jutra do udziału w rekolekcjach wielkopostnych i do przystapienia do sakramentu Pokuty. Proszę aby tak zorganizować czas by czynnie wziąć udział w naukach, które poprowadzi ks. Piotr Sikorski.   

Spowiedź Wielkopostna 22. 03. 23  Dąbrowica g. 16.oo  ;  Wojanów g. 16.45

W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. Msze Święte tego dnia w Dąbrowicy o g.10.oo

Można nabyć palmę na Niedziela Palmową wykonaną przez Panie z naszej Parafii, którym bardzo dziękuje za pracę i włożony trud ich wykonania.

Dziękuje Paniom za posprzątanie świątyni rodzinie Szkoła, Minakowskim, Wajda i Kotarskim Za tydzień zapraszam rodziny z ul. cd ul Muzycznej nr. 29-do końca i Plac Różany na godz. 16.3o