32 Niedziela zwykła  

Święto Niepodległości  11. XI. 2018

 

Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.

Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.

 

Celem zakończonego  Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci jest zamawianie Mszy Świętej w ich intencjach i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

 

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w poniedziałek godz. 16.oo w salce przy plebani.

Zapraszam na katechezę dla dorosłych w Piątek godz. 18.3o

Spotkanie z dziećmi komunijnymi w sobotę o g. 9.3o w salce przy plebani

 

Dziękuje za posprzątanie świątyni i ofiarę na kwiaty Cisek Izabeli, Kopeć Albinie, Krystynie Kudła, Teresie Książek. Za tydzień zapraszam rodziny z ul Przybocznej 1-10 na godz. 10.oo