1 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  21. 02. 2021

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc.

Podczas Wielkiego Postu zapraszam do rozważania męki Pana Jezusa podczas nabożeństw pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Za udział możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Można składać ofiary na kwiaty do Bożego grobu.

Zachęcam do przekazania 1 % z podatku na cele charytatywne prowadzone w naszej Parafii, można go przekazać za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej.

Jak co roku druga Niedziela Wielkiego Postu (28 lutego) przeżywana jest w Polsce jako „Dzień modlitwy, postu i solidarności z Misjonarzami”. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Żyjmy Eucharystią”. Przypominam, że tego dnia wspieramy polskich misjonarzy poprzez składanie ofiar do puszek na Dzieło Pomocy „Ad gentes”.

Spotkanie z rodzicami dzieci od klas trzecich w niedziele po Mszy św o godz.16.oo

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Dziękuje za posprzątanie kościoła rodzinom Wójs, Kaszkur, Wietrzyńskim Sieradzkim. W sobotę na godz. 9.3o proszę rodziny mieszkające w Dąbrowicy nr .35,36,37, na godz. 10.oo