Ksiądz Biskup Ordynariusz zgodnie z zarządzeniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” i z Notą wyjaśniającą z 26 marca 2020 r., zezwala, aby celebracje Triduum Paschalnego poza katedrą i kościołami parafialnymi mogły odbywać się w: Wyższym Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach zakonnych oraz w kościołach filialnych, gdzie tradycyjnie odbywały się one w poprzednich latach.

 

Przypominam,  że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jednocześnie

5 osób,  nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczenia mają obowiązywać do 11 kwietnia.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA      OCZEKUJĄC NA SAKRAMENT ZACHOWUJEMY BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ
Wojanów      Poniedziałek  godz. 15.3o
Dąbrowica    Środa             godz. 15.3o

 

WIELKI CZWARTEK  Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w tabernakulum głównym do godz. 21.oo

 

WIELKI PIĄTEK   zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta. Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych dobrze rozciągnąć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad Tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Po zakończeniu liturgii zgodnie ze staropolską tradycją, adoracja Najświętszego Sakramentu przy symbolicznym Grobie Pańskim do godziny 2o.3o

 

WIELKA SOBOTA w tym roku wyjątkowo nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ma ono jedynie charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym słowa błogosławieństwa przed śniadaniem wypowiada głowa rodziny lub dorosła wierząca osoba. 

WIELKA   SOBOTA  –  ADORACJA  NAŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU      
WOJANÓW GODZ. 11.3o – 18.3o ;   DĄBROWICA  GODZ. 12.oo – 20.

    proszę aby w kościele  znajdowało się nie więcej niż  5 osób podczas adoracji 

WIGILIA PASCHALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa – początek : w Wojanowie g. 18.3o ; w Dąbrowicy g. 20.45 .  Rozpoczniemy od zapalenia świecy paschalnej w kościele. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tym roku wyjątkowo nie będzie procesji rezurekcyjnej a Liturgię zakończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Mając na uwadze nasze zdrowie i życie, proszę o uwzględnienie w kontekście celebracji liturgii Wielkiego Tygodnia, aby w tych dniach uczestniczyła tylko najbliższa rodzina związana intencją mszalną. według obowiązującego przepisu w zgromadzeniu liturgicznym brać może udział 5 osób, chyba że przepisy ulegną zmianie. Dla wielu Parafian nieobecność na niedzielnej czy w liturgii Wielkiego Tygodnia jest wielkim wyrzeczeniem,  ale proszę byśmy ten KRZYŻ nieśli razem. Proszę o rodzinną modlitwę w Waszych domach o odprawienie nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Módlcie się o oddalenie epidemii i za wszystkie śmiertelne ofiary epidemii, jak i o zdrowie dla wszystkich zarażonych oraz o potrzebne siły dla służb medycznych i wolontariuszy i światło Ducha Świętego dla  wszystkich sprawujących władzę. W modlitwie łącze się z wami każdego dnia stając przy ołtarzu.

Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w katedrze legnickiej będą transmitowane w mediach społecznego przekazu przez Telewizję TVT Zgorzelec oraz przez stronę www.diecezja.legnica.pl, oraz Telewizje Polską,  Polskie Radio i  Telewizje Trwam.

 

W UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY MSZA ŚWIĘTA DĄBROWICY Z GODZ. 16.OO PRZENIESIONA NA GODZ. 12.OO

 

Chorych – tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia proszę zgłaszać telefonicznie do niedzieli palmowej wieczora włącznie.

 

Od Wielkiego Piątku Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

Dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym przy dekoracji kościołów, oraz za ich posprzątanie.

 

Za tydzień w sobotę zapraszam rodziny z ul. Muzycznej nr 1 -10 na godz. 15.oo.